Τηλεπικοινωνίες

VODAFONE HELLAS
Λειτουργική υποστήριξη και συντήρηση Η/Μ εξοπλισµού και εγκαταστάσεων σε κτίρια και καταστήµατα σε όλη την Ελλάδα/Κατασκευή πέντε (5) καταστηµάτων

WIND HELLAS
Συντήρηση Η/Μ εξοπλισµού και εγκαταστάσεων σε 350 σταθµούς κινητής τηλεφωνίας / Κατασκευή δέκα (10) καταστηµάτων

SIEMENS
Λειτουργία, υποστήριξη και συντήρηση ΗΜ εξοπλισµού και εγκαταστάσεων σε κτίριο στην Κηφισιά Αττικής

HELLAS ON LINE (HOL)
Λειτουργία, υποστήριξη και συντήρηση ΗΜ εξοπλισµού και εγκαταστάσεων της εταιρείας /Κατασκευή του κεντρικού καταστήµατος

INTRACOM TELECOM
Λειτουργία, υποστήριξη και συντήρηση ΗΜ εξοπλισµού και εγκαταστάσεων στην Παιανία Αττικής