Νοσοκομεία

Γ.Ν. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ
Λειτουργική υποστήριξη και συντήρηση Η/Μ εξοπλισµού και εγκαταστάσεων στο κτίριο

Γ.Ν. ΣΩΤΗΡΙΑ
Συντήρηση κλιµατισµού στις Μ.Ε.Θ.

ΚΑΛΥΒΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗ
Λειτουργική υποστήριξη και συντήρηση Η/Μ εξοπλισµού και εγκαταστάσεων στο κτίριο

Γ.Ν. ΕΛΠΙΔΑ
Λειτουργική υποστήριξη και συντήρηση Η/Μ εξοπλισµού και εγκαταστάσεων στο κτίριο

KAT
Λειτουργική υποστήριξη και συντήρηση Η/Μ εξοπλισµού και εγκαταστάσεων στο κτίριο