Κτήρια Γραφείων

ΟΜΙΛΟΣ MYTILINEOS 
Συντήρηση Η/Μ εξοπλισµού και εγκαταστάσεων σε 2.600 τ.µ. κτίριο στο Μαρούσι Αττικής / Εσωτερική ανακαίνιση στο κεντρικό κτίριο του Οµίλου

IONIKI ATEKE
Συντήρηση Η/Μ εξοπλισµού και εγκαταστάσεων

ΟΜΙΛΟΣ INTRACOM
Λειτουργική υποστήριξη και συντήρηση Η/Μ εξοπλισµού και εγκαταστάσεων στα κτίρια του Οµίλου στην Παιανία Αττικής / Ανακαινίσεις και εσωτερικές διαρρυθµίσεις

OEEK
Συντήρηση Η/Μ εξοπλισµού και εγκαταστάσεων

CITIBANK
Λειτουργική υποστήριξη και συντήρηση Η/Μ εξοπλισµού και εγκαταστάσεων στα κτίρια και καταστήµατα της τράπεζα σε όλη την Ελλάδα / Κατασκευή τεσσάρων καταστηµάτων και των κεντρικών γραφείων

HSBC
Λειτουργική υποστήριξη και συντήρηση Η/Μ εξοπλισµού και εγκαταστάσεων στα κτίρια και καταστήµατα της τράπεζα σε όλη την Ελλάδα /Εργασίες ανακαίνισης σε καταστήµατα

VIAMAR A.Ε. 
Λειτουργική υποστήριξη και συντήρηση Η/Μ εξοπλισµού και εγκαταστάσεων σε κτίριο 20.000 τ.µ. στην οδό Πειραιώς 207, Ταύρος

Ο.Λ.Π.
Συντήρηση περιβάλλοντος χώρου

INTRAKAT A.Ε. 
Λειτουργική υποστήριξη και συντήρηση Η/Μ εξοπλισµού και εγκαταστάσεων σε κτίριο στην Παιανία Αττικής

S. C. JOHNSON & SON (Hellas) Ltd
Λειτουργική υποστήριξη και συντήρηση Η/Μ εξοπλισµού και εγκαταστάσεων σε κτίριο 1.700 τ.µ. στο Μαρούσι Αττικής

PFIZER HELLAS Α.Ε.
Λειτουργική υποστήριξη και συντήρηση Η/Μ εξοπλισµού και εγκαταστάσεων

C.P.I.
Συντήρηση Η/Μ εξοπλισµού και εγκαταστάσεων

HEWLETT PACKARD
Λειτουργική υποστήριξη και συντήρηση Η/Μ εξοπλισµού και εγκαταστάσεων σε κτίριο στο Μαρούσι Αττικής

ΠΡΕΣΒΕΙΑ Η.Π.Α.
Εξωτερικές και εσωτερικές επισκευές στο κτίριο

DIESEL
Λειτουργική υποστήριξη και συντήρηση Η/Μ εξοπλισµού και εγκαταστάσεων σε 5 καταστήµατα 5.000τ.µ

INTRACOM DEFENSE A.E.
Λειτουργική υποστήριξη και συντήρηση Η/Μ εξοπλισµού και εγκαταστάσεων στο Κορωπί Αττικής