Αθλητικά κέντρα & Γήπεδα

ΣΤΑΔΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ
Λειτουργική υποστήριξη στους Ολυµπιακού Αγώνες 2004. Συντήρηση ΗΜ εξοπλισµού και εγκαταστάσεων

ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ
Λειτουργική υποστήριξη και συντήρηση Η/Μ εξοπλισµού και εγκαταστάσεων σε 25 στρέµµατα κέντρο στον Αγ. Ρέντη Αττικής