. Φωτοβολταϊκά Πάρκα

Solar
visio-intrapower.jpg

Λίστα αναφοράς Φωτοβολταϊκών έργων συνολικής ισχύος 23,7ΜWp

1. 3 Φωτοβολταϊκά πάρκα συνολικής ισχύος 300kWp στην Τανάγρα της Βοιωτίας. 

Διαχειριστής Έργου: Ιδιωτικό Έργο
Τοποθεσία: Tανάγρα, Νομός Βοιωτίας
Χρονικό πλαίσιο υλοποίησης: Σύνδεση στο κεντρικό δίκτυο, Ιούνιος 2009

2. 4 Φωτοβολταϊκά πάρκα συνολικής ισχύος 400kWp στο Θέρμο Αιτωλοακαρνανίας 

Διαχειριστής Έργου: Ιδιωτικό Έργο
Τοποθεσία: Θέρμο, Νομός Αιτωλοακαρνανίας
Χρονικό πλαίσιο υλοποίησης: Σύνδεση στο κεντρικό δίκτυο, Μάρτιος 2010

3. 7 Φωτοβολταϊκά πάρκα συνολικής ισχύος 520kWp στην Ιεράπετρα της Κρήτης

Διαχειριστής Έργου: Ιδιωτικό Έργο
Τοποθεσία: Ιεράπετρα, Περιφέρεια Κρήτης
Χρονικό πλαίσιο υλοποίησης: Σύνδεση στο κεντρικό δίκτυο, Ιούνιος 2010

4. 8 Φωτοβολταϊκά πάρκα συνολικής ισχύος 640kWp στα Μάταλα της Κρήτης

Διαχειριστής Έργου: Ιδιωτικό Έργο
Τοποθεσία: Μάταλα, Περιφέρεια Κρήτης
Χρονικό πλαίσιο υλοποίησης: Σύνδεση στο κεντρικό δίκτυο, Ιούλιος 2010

5. Φωτοβολταϊκό πάρκο συνολικής ισχύος 100kWp στην Μεσσηνία

Διαχειριστής Έργου: Ιδιωτικό Έργο
Τοποθεσία: Μεσσηνία, Περιφέρεια Πελοποννήσου
Χρονικό πλαίσιο υλοποίησης: Σύνδεση στο κεντρικό δίκτυο, Αύγουστος 2010

6. Φωτοβολταϊκό πάρκο συνολικής ισχύος 504kWp στο Αιτωλικό Αιτωλοακαρνανίας

Διαχειριστής Έργου: Ιδιωτικό Έργο
Τοποθεσία: Αιτωλικό, Νομός Αιτωλοακαρνανίας
Χρονικό πλαίσιο υλοποίησης: Σύνδεση στο κεντρικό δίκτυο, Οκτώβριος 2010

7. Φωτοβολταϊκό πάρκο συνολικής ισχύος 150kWp στο Μεσολόγγι Αιτωλοακαρνανίας

Διαχειριστής Έργου: Ιδιωτικό Έργο
Τοποθεσία: Μεσολόγγι, Νομός Αιτωλοακαρνανίας
Χρονικό πλαίσιο υλοποίησης: Σύνδεση στο κεντρικό δίκτυο, Φεβρουάριος 2011

8. Φωτοβολταϊκό πάρκο συνολικής ισχύος 1,85MWp στην Ηλεία

Διαχειριστής Έργου: Ιδιωτικό Έργο
Τοποθεσία: Ηλεία, Περιφέρεια Πελοποννήσου
Χρονικό πλαίσιο υλοποίησης: Σύνδεση στο κεντρικό δίκτυο, Ιανουάριος 2011

9. Φωτοβολταϊκό πάρκο συνολικής ισχύος 100kWp στην Λακωνία

Διαχειριστής Έργου: Ιδιωτικό Έργο
Τοποθεσία: Λακωνία, Περιφέρεια Πελοποννήσου
Χρονικό πλαίσιο υλοποίησης: Σύνδεση στο κεντρικό δίκτυο, Δεκέμβριος 2010

10. Φωτοβολταϊκό πάρκο συνολικής ισχύος 100kWp στην Λακωνία

Διαχειριστής Έργου: Ιδιωτικό Έργο
Τοποθεσία: Λακωνία, Περιφέρεια Πελοποννήσου
Χρονικό πλαίσιο υλοποίησης: Σύνδεση στο κεντρικό δίκτυο, Νοέμβριος 2010

11. Φωτοβολταϊκό πάρκο συνολικής ισχύος 20kWp στην Αχαΐα

Διαχειριστής Έργου: Ιδιωτικό Έργο
Τοποθεσία: Αχαϊα, Περιφέρεια Πελοποννήσου
Χρονικό πλαίσιο υλοποίησης: Σύνδεση στο κεντρικό δίκτυο, Ιούνιος 2009

12. Φωτοβολταϊκό πάρκο συνολικής ισχύος 100kWp στο Ζευγολατειό Κορίνθου

Διαχειριστής Έργου: Ιδιωτικό Έργο
Τοποθεσία: Ζευγολατειό, Νομός Κορινθίας
Χρονικό πλαίσιο υλοποίησης: Σύνδεση στο κεντρικό δίκτυο, Φεβρουάριος 2011

13. Φωτοβολταϊκό πάρκο συνολικής ισχύος 100kWp στον Κάρδαμο της Κώ

Διαχειριστής Έργου: Ιδιωτικό Έργο
Τοποθεσία: Κάρδαμος, Κώς
Χρονικό πλαίσιο υλοποίησης: Σύνδεση στο κεντρικό δίκτυο, Δεκέμβριος 2010

14. 6 Φωτοβολταϊκά πάρκα συνολικής ισχύος 480kWp στην Σητεία της Κρήτης

Διαχειριστής Έργου: Ιδιωτικό Έργο
Τοποθεσία: Σητεία, Περιφέρεια Κρήτης
Χρονικό πλαίσιο υλοποίησης: Ιούλιος 2010 – Μάιος 2011

15. 8 Φωτοβολταϊκά πάρκα συνολικής ισχύος 160kWp στο Αγρίνιο Αιτωλοακαρνανίας

Διαχειριστής Έργου: Ιδιωτικό Έργο
Τοποθεσία: Αγρίνιο, Νομός Αιτωλοακαρνανίας
Χρονικό πλαίσιο υλοποίησης: Ιούλιος 2010 – Αύγουστος 2011

16. Φωτοβολταϊκό πάρκο συνολικής ισχύος 140kWp στην Άρτα

Διαχειριστής Έργου: Ιδιωτικό Έργο
Τοποθεσία: Άρτα, Νομός Άρτας
Χρονικό πλαίσιο υλοποίησης: Μάρτιος 2011

17. Φωτοβολταϊκό πάρκο συνολικής ισχύος 1,6ΜWp στον Αρχάγγελο Νάουσας

Διαχειριστής Έργου: Ιδιωτικό Έργο
Τοποθεσία: Αρχάγγελος Νάουσας, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Χρονικό πλαίσιο υλοποίησης: Οκτώβριος 2010 – Απρίλιος 2011

18. 4 Φωτοβολταϊκά πάρκα συνολικής ισχύος 80 kWp στην Λακωνία

Διαχειριστής Έργου: Ιδιωτικό Έργο
Τοποθεσία: Λακωνία, Περιφέρεια Πελοποννήσου
Χρονικό πλαίσιο υλοποίησης: Απρίλιος 2011 – Σεπτέμβριος 2011

19. 3 Φωτοβολταϊκά πάρκα συνολικής ισχύος 60kWp στο Αγρίνιο Αιτωλοακαρνανίας

Διαχειριστής Έργου: Ιδιωτικό Έργο
Τοποθεσία: Αγρίνιο, Νομός Αιτωλοακαρνανίας
Χρονικό πλαίσιο υλοποίησης: Ιούλιος 2011 – Δεκέμβριος 2011

20. 3 Φωτοβολταϊκά πάρκα συνολικής ισχύος 60kWp στο Αγρίνιο Αιτωλοακαρνανίας

Διαχειριστής Έργου: Ιδιωτικό Έργο
Τοποθεσία: Αγρίνιο, Νομός Αιτωλοακαρνανίας
Χρονικό πλαίσιο υλοποίησης: Ιούλιος 2011 – Δεκέμβριος 2011

21. 5 Φωτοβολταϊκά πάρκα συνολικής ισχύος 100kWp στο Αγρίνιο Αιτωλοακαρνανίας

Διαχειριστής Έργου: Ιδιωτικό Έργο
Τοποθεσία: Αγρίνιο, Νομός Αιτωλοακαρνανίας
Χρονικό πλαίσιο υλοποίησης: Ιούλιος 2011 – Δεκέμβριος 2011

22. 3 Φωτοβολταϊκά πάρκα συνολικής ισχύος 60kWp στο Αγρίνιο Αιτωλοακαρνανίας

Διαχειριστής Έργου: Ιδιωτικό Έργο
Τοποθεσία: Αγρίνιο, Νομός Αιτωλοακαρνανίας
Χρονικό πλαίσιο υλοποίησης: Ιούλιος 2011 – Δεκέμβριος 2011

23. Φωτοβολταϊκό πάρκο συνολικής ισχύος 500kWp στον Ασπρόπυργο Αττικής

Διαχειριστής Έργου: Ιδιωτικό Έργο
Τοποθεσία: Ασπρόπυργος, Περιφέρεια Αττικής
Χρονικό πλαίσιο υλοποίησης: Νοέμβριος 2011 – Ιούνιος 2012

24. Φωτοβολταϊκό πάρκο συνολικής ισχύος 500kWp στον Ασπρόπυργο Αττικής

Διαχειριστής Έργου: Ιδιωτικό Έργο
Τοποθεσία: Ασπρόπυργος, Περιφέρεια Αττικής
Χρονικό πλαίσιο υλοποίησης: Νοέμβριος 2011 – Ιούνιος 2012

25. Φωτοβολταϊκό πάρκο συνολικής ισχύος 99,36kWp στην Γιάννουλη Λάρισας

Διαχειριστής Έργου: Ιδιωτικό Έργο
Τοποθεσία: Γιάννουλη, Νομός Λάρισας
Χρονικό πλαίσιο υλοποίησης: Δεκέμβριος 2011 – Αύγουστος 2012

26. Φωτοβολταϊκό σύστημα συνολικής ισχύος 901KWp στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης

Διαχειριστής Έργου: Ιδιωτικό Έργο
Τοποθεσία: Ωραιόκαστρο, Νομός Θεσσαλονίκης
Χρονικό πλαίσιο υλοποίησης: Ιανουάριος 2012 – Ιούλιος 2012

27. Φωτοβολταϊκό πάρκο συνολικής ισχύος 100kWp στην Μάνδρα Αττικής

Διαχειριστής Έργου: Ιδιωτικό Έργο
Τοποθεσία: Μάνδρα, Περιφέρεια Αττικής
Χρονικό πλαίσιο υλοποίησης: Ιούλιος 2012 – Οκτώβριος 2012

28. Φωτοβολταϊκό πάρκο συνολικής ισχύος 1.960 kWp στην Θήβα Βοιωτίας

Διαχειριστής Έργου: Ιδιωτικό Έργο
Τοποθεσία: Θήβα, Νομός Βοιωτίας
Χρονικό πλαίσιο υλοποίησης: Οκτώβριος 2012 – Ιανουάριος 2013

29. Φωτοβολταϊκό πάρκο συνολικής ισχύος 4.480 kWp στην Πέλλα Ημαθίας

Διαχειριστής Έργου: Ιδιωτικό Έργο
Τοποθεσία: Πέλλα, Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας
Χρονικό πλαίσιο υλοποίησης: Σεπτέμβριος 2012 – Ιανουάριος 2013

30. Φωτοβολταϊκό πάρκο συνολικής ισχύος 1.365 kWp στην Αιτωλοακαρνανία

Διαχειριστής Έργου: Ιδιωτικό Έργο
Τοποθεσία: Νομός Αιτωλοακαρνανίας
Χρονικό πλαίσιο υλοποίησης: Οκτώβριος 2012 – Ιανουάριος 2013

31. Φωτοβολταϊκό πάρκο συνολικής ισχύος 1.995 kWp στην Ηλεία

Διαχειριστής Έργου: Ιδιωτικό Έργο
Τοποθεσία: Νομός Ηλείας
Χρονικό πλαίσιο υλοποίησης: Οκτώβριος 2012 – Ιανουάριος 2013

32. Φωτοβολταϊκό πάρκο συνολικής ισχύος 1.99 kWp στην Αιτωλοακαρνανία

Διαχειριστής Έργου: Ιδιωτικό Έργο
Τοποθεσία: Νομός Αιτωλοακαρνανίας
Χρονικό πλαίσιο υλοποίησης: Οκτώβριος 2012 – Μάρτιος 2013

33. Φωτοβολταϊκό πάρκο συνολικής ισχύος 500 kWp στην Αχαΐα

Διαχειριστής Έργου: Ιδιωτικό Έργο
Τοποθεσία: Αχαΐα, Περιφέρεια Πελοποννήσου
Χρονικό πλαίσιο υλοποίησης: Οκτώβριος 2012 – Μάρτιος 2013

34. 14 Φωτοβολταϊκά πάρκα συνολικής ισχύος 1400kWp στην Ζάκυνθο

Διαχειριστής Έργου: Ιδιωτικό Έργο
Τοποθεσία: Ζάκυνθος
Χρονικό πλαίσιο υλοποίησης: Οκτώβριος 2012 – Φεβρουάριος 2013

35. 32 Φωτοβολταϊκά συστήματα κατοικίας συνολικής ισχύος 278KWp στον Ελληνικό χώρο

Διαχειριστής Έργου: Ιδιωτικά Έργα
Τοποθεσία: Ελλάδα