. Ενεργειακή αναβάθμιση οδοφωτισμου

Energy
ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ-ΚΑΛΑΜΑΤΑ_2-cut-2.jpg

Αναβάθμιση του συστήματος Οδοφωτισμού του Δήμου Καλαμάτας

Φορέας Έργου: Δήμος Καλαμάτας

Τόπος Εκτέλεσης: Καλαμάτα

Περιγραφή: “Αναβάθμιση του συστήματος οδοφωτισμού του Δήμου Καλαμάτας με σκοπό
την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση κόστους λειτουργίας”

Περίοδος Εκτέλεσης: 13/12/2017 έως 13/12/2027 με δικαίωμα παράτασης από τον Δήμο για 5 επιπλέον χρόνια. Η περίοδος κατασκευής ολοκληρώθηκε στις 14/04/2020 και μετά ξεκίνησε η περίοδος συντήρησης.