Ενέργεια

Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων

Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων ομίλου INTRACOM HOLDINGS

Ενεργειακή αναβάθμιση οδοφωτισμού - αντικατάσταση λαμπτήρων με νέας τεχνολογίας (LED)

Αναβάθμιση φωτισμού του Δήμου Καλαμάτας (κοινοπρ. ΠΡΩΤΕΥΣ – INTRAPOWER)

Φωτοβολταϊκά Πάρκα

Λίστα αναφοράς Φωτοβολταϊκών έργων συνολικής ισχύος 23,7ΜWp

Αιολικά Πάρκα