Ευκαιρίες Καριέρας

Προσφέρουμε ένα εργασιακό περιβάλλον που διασφαλίζει την υγεία και την ασφάλεια στους ανθρώπους μας. Κυρίως όμως εξασφαλίζουμε την εμπιστοσύνη, την αξιοπιστία, την δικαιοσύνη και το σεβασμό μεταξύ των μελών της ομάδας μας.

Αναζητούμε συνεργάτες με δεξιότητες, πάθος, όραμα και στόχο για να συνεισφέρουν με ήθος και συνέπεια στην επίτευξη των στόχων της εταιρείας.

Εάν επιθυμείτε να ενταχθείτε στο ανθρώπινο δυναμικό της INTRAPOWER, παρακαλούμε να αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα για συγκεκριμένη θέση εργασίας ή για να καταχωρηθεί στην ενεργή βάση βιογραφικών της Εταιρείας.

Θέσεις Εργασίας

Οι περιγραφές των θέσεων εργασίας που εμφανίζονται σε αυτήν την ιστοσελίδα είναι ενδεικτικές του προφίλ των εργαζομένων που απασχολούνται επί του παρόντος από την εταιρεία. Για να επικοινωνήσετε με την Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, συμπληρώστε τα στοιχεία σας δεξιά.

Πολιτικός Μηχανικός

10ετούς εμπειρίας σε Κτηριακά – Οικοδομικά έργα και Δημόσια έργα Υποδομών

Μηχανολόγος Μηχανικός / Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

10ετούς εμπειρίας σε Κτηριακά – Οικοδομικά έργα και Δημόσια έργα Υποδομών

Πολιτικός Μηχανικός

5ετούς εμπειρίας σε Κτηριακά – Οικοδομικά έργα και Δημόσια έργα Υποδομών

Μηχανολόγος Μηχανικός / Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

5ετούς εμπειρίας σε Κτηριακά – Οικοδομικά έργα και Δημόσια έργα Υποδομών

Εναερίτης

με σοβαρή εμπειρία σε εγκαταστάσεις εξοπλισμού κινητής τηλεφωνίας, με δυνατότητα παραμονής εκτός Αθηνών ανά τακτά χρονικά διαστήματα

Ηλεκτρονικός/Ηλεκτρολόγος

με εκπληρωμένες τις στρατιωτικές υποχρεώσεις και Δίπλωμα οδήγησης, για απασχόληση σε εγκαταστάσεις έργων Κινητής Τηλεφωνίας. Σχετική εμπειρία θα ληφθεί υπόψη