Εταιρικό προφίλ

H INTRAPOWER ιδρύθηκε το 2010 ως θυγατρική της INTRAKAT και το Νοέμβριο του 2018, το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της μεταβιβάστηκε στην Intracom Holdings Group, μητρική της ΙΝΤΡΑΚΑΤ.

Το ανθρώπινο δυναμικό της INTRAPOWER αποτελείται από 80 άτομα εκ των οποίων το 35% είναι επιστημονικό (Μηχανικοί) και Διοικητικό προσωπικό και το 65% είναι τεχνικό προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων, όπως ηλεκτρολόγοι, ψυκτικοί και υδραυλικοί.

Η INTRAPOWER ιδρύθηκε το 2010 ως θυγατρική της INTRAKAT. Τον Αύγουστο του 2017 η εταιρεία ΙΝ.ΜΑΙΝΤ διασπάστηκε σε δύο τμήματα, εκ των οποίων το ένα τμήμα απορροφήθηκε από την INTRAPOWER. Το Νοέμβριο του 2018, το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας INTRAPOWER μεταβιβάστηκε στην Intracom Holdings Group, μητρική της ΙΝΤΡΑΚΑΤ. Η Intracom Holdings Group ιδρύθηκε το 1977 και είναι Εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών από το 1990.

H INTRAPOWER είναι μία εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται:

στον τομέα της παραγωγής, εξοικονόμησης και διαχείρισης ενέργειας με την ενσωμάτωση λύσεων υψηλής τεχνολογίας στην Ελλάδα, όπως :

1. Ενεργειακή Εξοικονόμηση και Αναβάθμιση Βιομηχανικών εγκαταστάσεων και Γραφείων
2. Ενεργειακή αναβάθμιση οδοφωτισμού - αντικατάσταση λαμπτήρων με νέας τεχνολογίας (led)

στον τομέα κτιριακών ειδικών έργων τόσο για λογαριασμό του δημοσίου, όσο και του ιδιωτικού τομέα
στον τομέα συστημάτων διαχείρισης αποσκευών (BHS) και συστημάτων ελέγχου ασφάλειας αποσκευών (HBS)
στον τομέα του Facility Management Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων και γραφείων (Η/Μ, κτιριακά)
Το όραμα της INTRAPOWER

Το όραμα της INTRAPOWER είναι η περαιτέρω επέκτασή σε νέους επενδυτικούς τομείς, η διείσδυση σε αγορές με μεγάλο επιχειρηματικό ενδιαφέρον και η αξιοποίηση ευκαιριών σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό και συνεχώς εξελισσόμενο επενδυτικό περιβάλλον. Πάντοτε με γνώμονα την ικανοποίηση του πελάτη και την απόλαυση των μέγιστων δυνατών οφελών από την επένδυσή του, η INTRAPOWER είναι  παρούσα στις επιταγές των καιρών, κατασκευάζοντας έργα και παρέχοντας υπηρεσίες υψηλών απαιτήσεων, τηρώντας παράλληλα τα αυστηρά χρονοδιαγράμματα.

Γιατί να επιλέξεις την INTRAPOWER
Διεθνές brand name
Win-win σχέση πελάτη – Intrapower
Εκπροσωπεί σημαντικό μερίδιο της αγοράς
Οι λύσεις που προσφέρει είναι πάντοτε προσαρμοσμένες στις ανάγκες του πελάτη
Συνεχώς αξιολογεί και βελτιώνει το επίπεδο εξυπηρέτησης και προσωπικού